ګټي

د کارولو Powdered فلزي ګټي

يو د کم لګښت ډله د توليد د لوړ کيفيت، قوي پیچلو برخو د جوړولو طريقه.
1. Economical and environmentally clean
2. Maintain close dimensional tolerances, achieve "net" shaping
3. Provides a good surface finish
4. Eliminates or minimizes machining or assembly operations
5. Availability of a wide variety of alloyed materials
6. Provides materials which may be heat treated for increased strength or wear resistance
7. Reduce scrap losse
8.Provides controlled porosity for self lubricatio

لپاره اسانتیا برابروي د پېچلو او يا ساری شکلونه د جوړولو چې د عملي او یا د نورو فلزي د جوړولو په پروسه ناشوني وي

یو ساده بهیر سره ښه tolerances
د لوړ کثافت
100٪ مهر برخې
د عالي قوت او ductilit
د عالي ولاړې مقاومت
ښه ولډنګ ځانګړنو

ګټه
a19672bc